mr. M. Sliphorst-Dekker
(Marije)

https://www.linkedin.com/in/marijedekker/
sliphorst@abma-advocaten.nl
06-15855701


Marije is een ervaren, nuchtere advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Zij treedt bij voorkeur op voor ondernemers die dicht bij hun onderneming staan en ook na groei nog altijd sterk betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.

Haar kwaliteit is met name gelegen in het adequaat voorkomen, danwel oplossen van zakelijke conflicten. 

Met haar ruime proceservaring weet Marije op een zorgvuldige wijze in te schatten of een procedure op zijn plaats is en hoe deze moet worden ingestoken om tot het optimale resultaat te komen.

Naast het onderhandelen en procederen bij conflicten, is Marije ook gespecialiseerd in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden. Door de contracten naadloos te laten aansluiten bij de onderneming kunnen weer tal van procedures worden voorkomen.

Daarnaast is Marije actief binnen het erfrecht. Uitleg over testamenten, advies over legaten, maar ook het bijstaan van erfgenamen tijdens een vereffening behoort tot haar werkzaamheden. Ook wordt Marije door de Rechtbank benoemd tot vereffenaar in nalatenschappen.

Kenmerkend voor Marije: betrokken, analytisch en altijd op zoek naar β€˜de’ oplossing.


Advocaat sinds 2003


Lidmaatschappen/nevenfuncties:

 

Specialisatie:

  • Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren met goed gevolg afgelegd (2011)
  • Leergang Erfrecht (AvdR) met goed gevolg afgelegd (2015)