Verplichtingen verhuurder bij drugs

Het kan iedere verhuurder overkomen: drugs in je pand. De huurder blijkt vanuit het gehuurde een handeltje in drugs te voeren. 

Verhuurders hebben daarbij te maken met drie verschillende soorten recht: civiel recht (huurrecht), bestuursrecht (bevoegdheid gemeente tot sluiting pand) en zelfs strafrecht (verhuurder wordt wegens betrokkenheid vervolgd).

Als verhuurder loop je nogal wat risico's en daarom rusten op een verhuurder behoorlijk wat verplichtingen. De verhuurder moet de huurder bij het aangaan van de overeenkomst natrekken en tijdens de overeenkomst voldoende "zicht houden op het pand", maar moet de huurder ook "ongestoord huurgenot" verschaffen. Behoorlijk verwarrend dus.

De verhuurder doet er heel verstandig aan om tijdens de huurovereenkomst het gehuurde regelmatig te bezoeken en het gebruik van het pand te verifiëren. Ook moet de verhuurder alert zijn op signalen uit de buurt. Als een buurman meldt dat er verdachte zaken zijn en je gaat als verhuurder niet extra controleren, dan loop je dus risico's.

Op 17 juli 2019 moest de Raad van State oordelen over de redelijkheid van een besluit van de gemeente om een pand voor maar liefst 12 maanden te sluiten. Dit pand was particulier eigendom en de huurinkomsten was aanvullend pensioen voor de eigenaren. Grote belangen aan beide (gemeente en verhuurder) zijdes dus. De Raad van State oordeelt in het voordeel van de gemeente omdat de verhuurders bij hun bezoeken het pand niet controleerden én omdat zij signalen uit de omgeving hebben genegeerd. 


Heeft u problemen met huurders, neemt u dan gerust contact met mij op.

Saskia Peijnenburg
Gepubliceerd op 19 september 2019