Blogs

Interessante uitspraken, opvallende ontwikkelingen of opmerkelijke zaken uit de praktijk worden door Abma advocaten op deze pagina met u gedeeld!

Het concurrentiebeding

Concurrentiebedingen komen in veel in arbeidsovereenkomsten voor, in verschillende soorten en maten. Meer en meer bemoeit de wetgever zich  met de inhoud van deze bedingen. Lang niet alles is (meer) toegestaan.....
 

Hoe zit dat met de vergoeding van de gemaakte proceskosten?

 Bijna in alle gevallen waarin ik namens een cliënt een procedure start, krijg ik de vraag: als mijn vordering wordt toegewezen, worden dan ook de kosten aan juridische bijstand volledig vergoed? Het antwoord daarop is in de meeste gevallen "nee".

5 praktische tips bij het maken en/of vastleggen van afspraken 

Bij het ondernemen is onlosmakelijk het maken van afspraken met andere partijen verbonden. In de meeste gevallen gebeurt dit op eenvoudige, soms snelle wijze. Even via een telefoontje een order plaatsen, contact via de Whatsapp en zo nodig nog een e-mail achteraf sturen. In 9 van de 10 gevallen is meer ook niet nodig en is daar ook gewoonweg de tijd niet voor......

Executiegeschil notariële akte

Eind 2019 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over executie geschillen en schorsingsincidenten. Dat arrest heet inmiddels het Strandhotelarrest. Ik blogde daar direct na publicatie al over (https://www.abmaadvocaten.nl/blogs/executiegeschil/). Maar de titel had eigenlijk beter kunnen zijn: De Hoge Raad schept duidelijkheid voor vonnissen. Want over andere titels zoals de notariële akte heeft de Hoge Raad niets bepaald. 


5 praktische vragen en antwoorden voor werkgevers

In mijn arbeidsrechtelijke praktijk sta ik graag werkgevers bij. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers. Ik adviseer, procedeer en schuif aan bij gesprekken daar waar nodig.  Ik merk dat mijn cliënten ook geregeld behoefte hebben om even kort met mij te sparren over tal van onderwerpen, zonder dat ik uitgebreid word ingeschakeld. Een korte en snelle afstemming vooraf met mij via de telefoon of e-mail, zodat de werkgever weet wat zijn positie is en wat de mogelijke gevolgen zijn, wordt als prettig ervaren en voorkomt vaak discussies en onverwachte problemen achteraf. Een vijftal veel voorkomende vragen wil ik in dit artikel met jullie delen. 

Beslagrecht: schuldenaar is erfgenaam

 Mijn oog viel op een recente (althans recent gepubliceerde) uitspraak van de tuchtkamer en wel over een gerechtsdeurwaarder die beslag had gelegd op een onroerende zaak uit een nalatenschap, maar niet op de juiste wijze. De sanctie was zwaar: berisping met boete én veroordeling tot het betalen van de kosten van de tuchtprocedure (ELCI:NL:TGDKG:2021:97). Over de sanctie laat ik mij niet uit, ik beperk mij hier tot de inhoud. 
Inderdaad, het beslag is ook naar mijn mening onjuist gelegd en had op een andere manier moeten plaatsvinden. Maar wat dan de juiste wijze van beslag is, dat staat niet in de uitspraak en ook niet in enkele publicaties die daarover zijn geschreven. Best onhandig, want het komt steeds vaker voor dat een schuldenaar erfgenaam is geworden en dat de nalatenschap een reële mogelijkheid tot verhaal oplevert. Daarom voor de gerechtsdeurwaarders en advocaten: hoe moet het wel. 

Eerlijk zullen we alles delen.. ik een beetje meer dan jij?

Stel: je helpt jouw ouders bij het beheren van hun financiën als zij daar zelf niet meer zo goed toe in staat zijn. Op basis van een levenstestament krijg je een volmacht om te handelen en ontvang je ook een pinpas van de rekening.....

Makelaars opgelet!

Gaat de verantwoordelijkheid van een makelaar zo ver dat hij - in het kader van een verkoopopdracht - de verkoper (zijn klant) moet wijzen op een koopoptie die door een derde ten aanzien van de woning kan worden ingeroepen? Het Hof Den Haag heeft in februari 2021 beslist dat het antwoord op deze vraag JA is.

Wij zijn op zoek!

Abma Advocaten is op zoek naar een nieuwe collega advocaat-ondernemer. Wij willen ons team uitbreiden met een collega die een aanvulling biedt voor ons kantoor. 

Nog steeds geen klare taal...

Nog steeds geen klare taal voor de zzp-er en/of de opdrachtgever vanuit het kabinet!

Op maandag 15 juni 2020 heeft minister Koolmees de vijfde voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van werken als zzp-er. 

De conclusie is dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Het zogeheten handhavingsmoratorium is opgeschort tot 1 januari 2021.....

Conservatoir beslag na vonnis?

 

Wat kun je doen wanneer er een vonnis (of beschikking) is gewezen, maar deze nog niet (volledig) voor tenuitvoerlegging vatbaar is en het enig bekende verhaalsobject dreigt te verdwijnen. Kun je dan beslag leggen? Die vraag werd mij vorige week gesteld.  

Mijn antwoord: ja, conservatoir. Na vonnis? Jazeker, na vonnis. 

5 praktische tips: uw bedrijf & het coronavirus!

In deze blog geeft Marije Sliphorst vijf praktische tips, om uw bedrijf door deze corona crisis heen te leiden.

Kunt u door de bomen het bos niet meer zien en wilt u sparren over hoe nu het beste te handelen? Wij staan natuurlijk voor u klaar.

Abma Advocaten heeft voldoende middelen tot haar beschikking (denk aan skype of facetimen) om dit overleg met u te kunnen voeren, ook als u bij voorkeur thuis of op uw bedrijf blijft. Bel of mail ons gerust!  

Abma Advocaten is verhuisd!

We hebben een groot aantal jaren met veel plezier aan de Waterlandlaan 52 te Purmerend kantoor gehouden. Maar met de start van Abma Advocaten werd het tijd voor een nieuwe omgeving......


Halveren beslagvrije voet wegens onvoldoende informatie

Arrest GHSHE:2020:340
Op 4 februari heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch een arrest gewezen over de beslagvrije voet (bvv). De kop "Halvering beslagvrije voet wegens onvoldoende informatieverstrekking rond (verzwegen) inkomsten" kan echter tot verwarring leiden. Mag de bvv worden gehalveerd bij onvoldoende informatie? Nee, eigenlijk niet, maar met een omweg kan het wel... 

Maandagochtend Abma Alert!

 
 

Zijn er binnen uw bedrijf lopende oproepovereenkomsten die op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden hebben geduurd? Dan moet u als werkgever vóór 1 februari 2020 een aanbod aan die oproepkrachten doen voor een vast dienstverband. 

Executiegeschil

De Hoge Raad schept duidelijkheid

ECLI:NL:HR:2019:2026

Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de schorsing (en verbod) van de executie van vonnissen. De Hoge Raad heeft daarbij bestaande jurisprudentie samengevat, gestroomlijnd en is op punten teruggekomen op eerdere jurisprudentie. Hieronder bespreek ik de uitspraak kort en sluit ik af met mijn persoonlijke mening over het arrest met een advies aan de advocatuur om vanaf nu heel goed na te denken over het moment van het voeren van het verweer.Administratieve rompslomp als gevolg van de WW premiedifferentiatie

Een van de positieve gevolgen van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in in Balans) is dat je als werkgever aanspraak kunt maken op een lagere WW premie voor vaste arbeidscontracten. 

Wat vele werkgevers denk ik niet weten....

Kennissessie Baken 5 en Abma Advocaten

Het is weer zover, het is tijd voor een kennissessie. Op donderdag 14 november 2019 praten Ron Kamps (Baken 5) en Marije Sliphorst (Abma Advocaten) u graag bij over diverse onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, verzuimbegeleiding en overige ontwikkelingen die met uw personeel te maken hebben.... 

Verdeling opbrengst executie onder nieuw huwelijks goederenrecht

Sinds 1 januari 2018 is er nieuw huwelijks goederenrecht met een beperkte gemeenschap van goederen. Dat daardoor nieuwe soorten schuldeisers zijn ontstaan, zal menigeen zijn ontgaan. Daardoor is de verdeling van de opbrengst van de executie nog iets moeilijker geworden. Hoe te handelen kunt u lezen in mijn artikel in het Tijdschrift BER (Beslag, Executie en Rechtspraktijk) van september 2019. In het artikel adviseer ik de gerechtsdeurwaarders ook gelden niet meer zelf te verdelen (helaas!), maar dit aan de rechter commissaris over te laten. Tenslotte nodig ik de wetgever uit om dit onpraktische en onwenselijke stuk in de wet op te lossen. 
#OpNaarGoedExecutierecht

27 september 2019
Saskia Peijnenburg

Verplichtingen verhuurder bij drugs


Het kan iedere verhuurder overkomen: drugs in je pand. De huurder blijkt vanuit het gehuurde een handeltje in drugs te voeren. Verhuurders hebben daarbij te maken met drie verschillende soorten recht: civiel recht (huurrecht), bestuursrecht (bevoegdheid gemeente tot sluiting pand) en zelfs strafrecht (verhuurder wordt wegens betrokkenheid vervolgd).

Als verhuurder loop je nogal wat risico's en daarom rusten op een verhuurder behoorlijk wat verplichtingen.....

19 september 2019
Saskia Peijnenburg

Pilot 'Bouwrechter' 

De eerste zaak via de Pilot 'bouwrechter' is voor Abma Advocaten een feit!

Dit is een pilot gestart door de Rechtbank Noord-Holland, om sneller het gestelde gebrekkige werk te kunnen beoordelen en op basis daarvan een beslissing te kunnen nemen.

11 september 2019
Marije Sliphorst