Vastgoed recht 

Vastgoed recht ziet op kwesties en geschillen die kunnen rijzen rondom koop- en huurovereenkomsten, maar ook geschillen over het gebruik en rechten ten aanzien van grond.

Hebt u bijvoorbeeld een woning gekocht, maar is er sprake van een gebrek? Dan is adequaat en tijdig handelen een must! Abma Advocaten kan u daarin bijstaan.

Abma Advocaten heeft ook ervaring in burengeschillen. Is er sprake van een erfdienstbaarheid? Is een stuk grond door verjaring eigendom geworden? De advocaten van Abma Advocaten kunnen u hierover van advies voorzien en bijstaan in een eventuele procedure.

Vragen? Neem gerust contact met een van ons op.