Maandagochtend Abma Alert

 

Zijn er binnen uw bedrijf lopende oproepovereenkomsten die op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden hebben geduurd? Dan moet u als werkgever vóór 1 februari 2020 een aanbod aan die oproepkrachten doen voor een vast dienstverband. Het aanbod moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de afgelopen 12 maanden. 

Bent u beiden tevreden met de oproepovereenkomst, dan mag de oproepkracht dit aanbod weigeren en kan er nogmaals een oproepovereenkomst voor 12 maanden worden aangeboden. Leg dit wel schriftelijk vast!

Zijn er binnen uw bedrijf werknemers actief op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke arbeidsovereenkomst inmiddels stilzwijgend is voortgezet, zodat er inmiddels sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan moet u voor april 2020 nog in actie komen. 

Om als werkgever aanspraak te kunnen maken op de lagere WW premie, wordt van u verlangd dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst, schriftelijk wordt vastgelegd.  U moet als werkgever beschikken over een schriftelijk, door zowel uw werknemer als u, ondertekende bijlage, als aanvulling op de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. 

Vermeld ook op de loonstrook dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Lees voor meer informatie mijn artikel van 19 december 2019

Wilt u meer weten? Schroom niet om ons te bellen!

Marije Sliphorst - Dekker
Gepubliceerd op 27 januari 2020

Abma Advocaten

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.