Hoe zit dat nu met de vergoeding van de gemaakte proceskosten?

Bijna in alle gevallen waarin ik namens een cliënt een procedure start, krijg ik de vraag: als mijn vordering wordt toegewezen, worden dan ook de kosten aan juridische bijstand volledig vergoed? Het antwoord daarop is in de meeste gevallen "nee". 

Het is in Nederland zo geregeld dat de in het ongelijk gestelde partij wel kan worden veroordeeld in de proceskosten, maar dit gebeurt aan de hand van de vastgestelde liquidatietarieven. Deze vergoeding ziet op dekking van de gemaakte juridische kosten aan een advocaat of andere rechtsbijstandverlener. Daarnaast wordt de in het ongelijk gestelde partij ook veroordeeld tot vergoeding van de betaalde griffierechten en deurwaarderskosten.  

De hoogte van de toegewezen vordering is afhankelijk van het verloop van de procedure (hoeveel processtukken zijn er gewisseld, hoeveel zittingen hebben er plaats gevonden etc.) en ook van het belang van de zaak. 
Indien er door mij een dagvaarding is uitgebracht en een zitting is bijgewoond ten behoeve van een vordering van € 30.000,-  dan komt de vergoeding neer op € 1.442,-. Indien het zou gaan om een vordering van € 8.000,- dan bedraagt de vergoeding slechts € 956,-.

U kunt zich mogelijk voorstellen dat deze uitgesproken proceskostenveroordeling lang niet altijd de daadwerkelijk gemaakte kosten dekt.

Slechts in het geval er sprake is van misbruik van recht of onrechtmatig handelen door de andere partij, kan er een hogere (of volledige) veroordeling in de kosten worden uitgesproken. Dit gebeurt echter zelden. De omstandigheid dat de andere partij u heeft opgezadeld met een procedure, terwijl heel duidelijk was dat de vordering zou worden afgewezen, is hiervoor onvoldoende.

In procedures waarin familieleden of ex partners tegen elkaar procederen is het zelfs gebruikelijk dat er helemaal geen kostenveroordeling wordt uitgesproken.

Met andere woorden: ik probeer mijn cliënten altijd vooraf duidelijk uit te leggen dat procederen altijd geld kost. Soms is een procedure echt nodig, maar als dit niet het geval is, dan kan het kosten baten technisch verstandig zijn om met een schikking vooraf tot een oplossing te komen.

Gepubliceerd op 19 oktober 2022

Marije Sliphorst

Abma Advocaten

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.