Diensten

Ondernemingsrecht

Bijstand bij de totstandkoming van een samenwerking? Nakoming van afspraken afdwingen door een kort geding? Advies over de rechtsvorm van uw onderneming? Abma Advocaten is er voor u!

Beslag- en executierecht

Kunt u de salarissen van uw werknemers niet betalen door een bankbeslag? Wilt u beslag leggen op bijvoorbeeld een woning of op aandelen?   
Abma Advocaten is er voor u!

Contractenrecht 

Advies nodig bij het maken van afspraken met een leverancier of afnemer? Een zorgvuldige vastlegging van afspraken over een geldlening? Abma Advocaten is er voor u!

Vastgoedrecht

Hebt u te maken met een huurder die niet (tijdig) betaalt? Geschil over meerwerk? Wilt u een verkoper aanspreken op gebreken van een door u aangekochte woning? Abma Advocaten is er voor u!

Arbeidsrecht

Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever in geval van een zieke werknemer? Een juist concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst? Abma Advocaten is er voor u!

Erfrecht

Aanspraak maken op uw legitieme portie? Een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden? Wat zijn uw rechten en verplichtingen als executeur? Abma Advocaten is er voor u!