5 praktische tips: uw bedrijf & corona virus


1.      Vraag werktijdverkorting en een WW uitkering aan voor uw personeel! 

 

Geen of minder inkomsten, maar wel doorlopende kosten? In ieder geval voor uw personeelskosten bestaat er een oplossing. U kunt gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. 

 

De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn:

-         uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;

-         u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Let op, wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag!

Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen wordt geen verkorting toegepast. Ook zal worden beoordeeld of de omvang van uw personeelsbestand passend is voor uw bedrijf.

Het grote nadeel van deze regeling is dat deze niet geldt voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Daarnaast geldt de toestemming steeds voor zes weken. Na iedere zes weken zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend, totdat de maximale periode van 24 weken is bereikt. 


Klik op de link voor het aanvragen van de werktijdverkorting. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel


U moet de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting direct bij het UWV melden. Na de melding kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij het UWV. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan u over. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting, zij ontvangen gewoon hun loon.


2.      Vraag uitstel van betaling voor belastingen

 

Bij de belastingdienst kan een verzoek worden ingediend voor een bijzonder uitstel van betaling van de door u verschuldigde inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

U moet wel kunnen motiveren dat de acute betalingsproblemen een gevolg zijn van het coronavirus Het is verstandig een verklaring van uw boekhouder mee te sturen. 

 

Zie voor meer informatie deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

 

3.      Maak gebruik van de verruimde BMKB regeling

 

Door een verruiming van de regeling kunt u gemakkelijker geld lenen bij uw bank. 

De omvang van het borgstellingskrediet wordt verruimd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen banken eenvoudiger en sneller krediet verruimen en heeft u de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. 

Meer informatie kan worden opgevraagd bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel via het telefoonnummer 0800-2117.

 

4.      Pas uw voorlopige aanslagen of loon aan

 

U kunt gedurende het jaar uw voorlopige aanslagen over 2020 naar beneden toe laten bijstellen. Neem hierover contact op met uw boekhouder. Een oplossing als DGA is ook om bijvoorbeeld uw salaris tijdelijk naar beneden aan te passen. Het door u af te dragen bedrag aan loonheffing wordt hierdoor ook beperkt.

 

 

5.      Doe als ZZP-er een beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 

 

Bent u een zelfstandige zonder personeel en komt u als gevolg van het corona virus in (tijdelijke) financiƫle problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen?

Onder bepaalde omstandigheden kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz


Kunt u door de bomen het bos niet meer zien, en wilt u even sparren over hoe nu te handelen? Wij staan natuurlijk voor u klaar. Abma Advocaten heeft voldoende middelen tot haar beschikking (denk aan skype of facetimen) om dit overleg met u te kunnen voeren, ook als u bij voorkeur thuis of op uw bedrijf blijft. Bel of mail ons gerust! 

Kijk ook nog even op deze link van de overheid, vol met antwoorden op vragen die bij vele ondernemers leven:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Gepubliceerd op 16 maart 2020
Marije Sliphorst