mr. H.P. Abma 
(Hans)

abma@abma-advocaten.nl
06-51349380

Hans is in 1972 afgestudeerd en is in 1973 beëdigd. 

Hij heeft als “éénpitter” de grondslag gelegd voor het huidige advocatenkantoor. Sinds enkele jaren is Hans niet meer actief als advocaat, maar des te meer als jurist en adviseur. 

Hans is lid van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten, een specialistenvereniging. Hij is één van de weinige specialisten in Noord-Holland op het gebied van pachtrecht. 

Naast geschillen over verdelings- en erfrecht, behandelt hij veel geschillen op het gebied van agrarisch recht. 

Hans kan u uitstekend bijstaan op de volgende gebieden:

 • Erfrecht
 • Pachtrecht
 • Melkquoteringsproblematiek
 • Onteigeningsrecht
 • Verdelen: 
  • na echtscheiding
  • beëindiging maatschap/vennootschap onder firma
  • na overlijden
 • Burenrecht