mr. F.W.M. Groot 
(Felix)

[email protected]
06-52386061

Felix Groot is advocaat sinds 1988. Op de beginjaren na, heeft hij altijd voor en met ondernemers en ondernemingen samengewerkt, vooral in het MKB. 

Felix heeft een brede ondernemingsrechtelijke praktijk. Hij begeleidt ondernemers door mee vooruit te helpen denken over de perspectieven van de onderneming (en de juridische vormgeving daarvan) en bij het voorkomen en helpen oplossen van problemen. 

 

Brede ondernemingsrechtelijke ervaring. 

Ervaring in dit brede pakket betreft onder meer: 

- het meedenken over en juridisch vormgeven van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten, of de herstructurering of beëindiging van die samenwerking; 

- het (samen met de accountant, fiscalist en notaris) tot stand brengen van fusies en overnames, van kopers- of verkoperszijde, van intentieovereenkomst tot en met de closing, en waar gewenst in een leidende rol, of als adviseur op de achtergrond; 

- het begeleiden van familiebedrijven bij de overgang naar de nieuwe generatie, inclusief de erfrechtelijke en fiscale aspecten in een specialistisch team; 

- het op maat maken van aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten; het helpen oplossen van geschillen tussen onderneming, aandeelhouders of bestuurders, of tussen hen onderling, waaronder kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid; 

- het helpen oplossen van problemen van ondernemingen in zwaar weer (financiële herstructurering; crediteurensanering; begeleiding van ondernemers naar en in een surséance of faillissement); 

- het juridisch vormgeven van contracten en de aanpak van complexere problemen bij bestaande bedrijfsmatige contracten; 

- het structureren van de (juridische) verhouding tussen de onderneming en haar werknemers/uitzendkrachten/zzp'ers, waaronder de behandeling van geschillen in het arbeidsrecht; 

- het beschermen van de kennis, innovaties en creativiteit van de onderneming via het intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteurs-, merk- en modelrechtelijke bescherming; Felix is gemachtigde bij het BOIP; 

 

Internationaal. 

Felix is - ook al jaren, tot 2016 als bestuurder - betrokken bij Avrio Advocati, een internationaal samenwerkingsverband van advocatenkantoren, met een vooral Europese dekking, maar ook met leden in de Verenigde Staten, Australië en Hong Kong. 

Dit netwerk biedt de klanten van Abma Advocaten toegang tot internationale juridische kennis; de aanpak van de zaak blijft desgewenst door Felix begeleid of gemonitored worden. 

Andersom krijgen internationale klanten via het netwerk toegang tot specifieke Nederlands- rechtelijke expertise. Felix begeleidt dan het Europese, Benelux- of Nederlandse deel van de internationale overname, waaronder de due diligence en legal opinions. 

 

Adviseren of procederen. 

Felix' praktijk bestaat vooral uit advisering en begeleiding. Gerechtelijke procedures worden zoveel mogelijk vermeden, tenzij (na duchtige analyse en waar mogelijk pogingen een minnelijke oplossing te bereiken) blijkt dat het niet anders kan. Procesrechtelijke ervaring is opgebouwd bij tal van rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, waaronder de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. 

 

Samenwerking met andere disciplines. 

Bij voorkeur werkt Felix samen met de accountant, fiscalist, notaris en andere adviseurs van de onderneming, als de zaak dit vergt. 

Rechtsgebieden
Felix heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk (burgerlijk recht)
- Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 (tien) opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Samenwerking Abma Advocaten en Felix Groot:

Het uitgangspunt van deze samenwerking is dat er door Abma Advocaten en de praktijkvennootschap van Felix wordt gewerkt als ware er een zogeheten kostenmaatschap, in de zin van artikel 5.3. sub b Voda, zodat de eindverantwoordelijkheid over of zeggenschap in elkaars praktijkuitoefening wordt gedeeld. Abma Advocaten opereert als opdrachtnemer ten aanzien van de cliënten voor wie Felix de juridische werkzaamheden verricht.