Pilot 'Bouwrechter' 

De eerste zaak via de Pilot 'bouwrechter' is voor Marije Sliphorst een feit!

Dit is een pilot gestart door de Rechtbank Noord-Holland, om sneller het gestelde gebrekkige werk te kunnen beoordelen en op basis daarvan een beslissing te kunnen nemen. 

De zitting wordt gehouden op de locatie van het gebrekkige werk, alwaar de rechter wordt vergezeld van een bouwkundige. Wordt er geen schikking bereikt, dan wijst de rechter vonnis. 

Met deze pilot wordt voorkomen dat een rechter in een bouwprocedure achter de feiten aanloopt en pas op een veel later moment ofwel een deskundigenbericht ontvangt, ofwel een bezoek aan het werk ter plaatse brengt. Het kan dus zomaar een half jaar tot een jaar aan wachten schelen.

Vanzelfsprekend doen wij op deze website nader verslag van onze ervaringen met deze pilot!

Marije Sliphorst

gepubliceerd op 11 september 2019