Conservatoir beslag na vonnis?

Wat kun je doen wanneer er een vonnis (of beschikking) is gewezen, maar deze nog niet (volledig) voor tenuitvoerlegging vatbaar is en het enig bekende verhaalsobject dreigt te verdwijnen. Kun je dan beslag leggen? Die vraag werd mij vorige week gesteld.  

Mijn antwoord: ja, conservatoir. Na vonnis? Jazeker, na vonnis. 

 

Dit speelt bijvoorbeeld bij een huurvonnis met toekomstige huurtermijnen (na vertrek uit het bedrijfspand), of een alimentatiebeschikking, of een leningsovereenkomst met termijnen in de toekomst waarvoor geen vervroegde opeisbaarheid bestaat. 

Wanneer je zo’n titel hebt, er aanwijzingen bestaan dat niet vrijwillig gehoor zal worden gegeven aan het vonnis én het enige verhaalsobject dreigt te verdwijnen, dan biedt het conservatoire beslag de oplossing. 

 

Artikel 704 Rv bepaalt dat een conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag, zodra er in de hoofdzaak een “voor tenuitvoerlegging vatbare titel” is verkregen (en is betekend). Voor de toekomstige termijnen levert de titel nog geen “voor tenuitvoerlegging vatbare titel” op. Executoriaal beslag is dus nog niet mogelijk en zolang het executoriale beslag niet mogelijk is, staat het conservatoire beslag open. 

 

Het bijzondere is dat je bij dit conservatoire beslag géén eis in de hoofdzaak zult krijgen, er is namelijk al een titel zodat een nieuwe procedure zelfs tot ne bis in idem kan leiden. Jaren geleden speelde hierover een executiekortgeding bij rechtbank Den Haag (RBSGR:2008:BG5514). De rechtbank bevestigde dat er geen eis in de hoofdzaak hoeft te komen wanneer er al een titel is en bevestigde daarmee ook dat dit beslag regulier mogelijk is. 

 

Mijn ervaring is wel dat een voorzieningenrechter een dergelijk verlof niet zomaar verleent. Je zult dus moeten motiveren waarom je voor een (nog) niet opeisbare vordering beslag wilt leggen. Heb je daar een goede reden voor, dan wordt het verlof verleend.

Gepubliceerd 2 juni 2020
Saskia Peijnenburg