Blogs

Interessante uitspraken, opvallende ontwikkelingen of opmerkelijke zaken uit de praktijk worden door Abma advocaten op deze pagina met u gedeeld!

Kennissessie Baken 5 en Abma Advocaten

Het is weer zover, het is tijd voor een kennissessie. Op donderdag 14 november 2019 praten Ron Kamps (Baken 5) en Marije Sliphorst (Abma Advocaten) u graag bij over diverse onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, verzuimbegeleiding en overige ontwikkelingen die met uw personeel te maken hebben.... 

Verdeling opbrengst executie onder nieuw huwelijks goederenrecht

Sinds 1 januari 2018 is er nieuw huwelijks goederenrecht met een beperkte gemeenschap van goederen. Dat daardoor nieuwe soorten schuldeisers zijn ontstaan, zal menigeen zijn ontgaan. Daardoor is de verdeling van de opbrengst van de executie nog iets moeilijker geworden. Hoe te handelen kunt u lezen in mijn artikel in het Tijdschrift BER (Beslag, Executie en Rechtspraktijk) van september 2019. In het artikel adviseer ik de gerechtsdeurwaarders ook gelden niet meer zelf te verdelen (helaas!), maar dit aan de rechter commissaris over te laten. Tenslotte nodig ik de wetgever uit om dit onpraktische en onwenselijke stuk in de wet op te lossen. 
#OpNaarGoedExecutierecht

27 september 2019
Saskia Peijnenburg

Verplichtingen verhuurder bij drugs


Het kan iedere verhuurder overkomen: drugs in je pand. De huurder blijkt vanuit het gehuurde een handeltje in drugs te voeren. Verhuurders hebben daarbij te maken met drie verschillende soorten recht: civiel recht (huurrecht), bestuursrecht (bevoegdheid gemeente tot sluiting pand) en zelfs strafrecht (verhuurder wordt wegens betrokkenheid vervolgd).

Als verhuurder loop je nogal wat risico's en daarom rusten op een verhuurder behoorlijk wat verplichtingen.....

19 september 2019
Saskia Peijnenburg

Pilot 'Bouwrechter' 

De eerste zaak via de Pilot 'bouwrechter' is voor Abma Advocaten een feit!

Dit is een pilot gestart door de Rechtbank Noord-Holland, om sneller het gestelde gebrekkige werk te kunnen beoordelen en op basis daarvan een beslissing te kunnen nemen.

11 september 2019
Marije Sliphorst